ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Handlingar inför årsmötet 

2020-04-02

Här kommer årsmöteshandlingar att finnas tillgängliga från senast 2020-03-23. 

  • Dagordning 
  • Verksamhetsberättelse 2019
  • Balans och Resultaträkning 2019
  • Revisorernas berättelse 2019
  • Budget 2020 Bokslut 2019
  • Verksamhetsplan 2020-2023
  • Rapport från valberedningen