Senaste Nyheter 

 

Graderingar & Terminsavslut del II

Vi är nu i december och slutet på terminen närmar sig.
Sista träningsdag för året blir den 13e december.
Innan dess kommer de som anmält sig för gradering att graderas under ordinarie träning vecka 50, alltså nästa vecka.
I Träkvista är det huvudsakligen gradering på din träning på tisdag och onsdag som gäller och i Färentuna är det gradering på måndag.
Baserat på nya riktlinjer från FHM önskar vi att samma regler som gäller för skolan också beaktas på Judon. Alltså:

Även symtomfria barn ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/symtomfria-barn-bor-stanna-hemma-om-nagon-i-familjen-har-covid-19
Även i väntan på test bör barnen stanna hemma från Judon.

Barnen kan komma tillbaka till Judon när den sjuke familjemedlemmen kan återgå i arbete/till skolan.

Med detta hoppas vi att alla friska barn med friska familjemedlemmar kommer till judon och har det kul ända fram till den 13e december.


Väl mött //Tränarna genom Joacim Öhrn

Graderingar & Terminsavslut

Träningar för barn 7-14 år gamla och Judolekis (Tidigare Stor & Liten) för barn 4-7 år fortgår som tidigare.
Det är extra noga att man är fullt frisk och har rentvättad dräkt. Kom gärna ombytt till dojo och föräldrar lämnar och hämtar utanför dojon. Vi räknar i nuläget inte med att kunna återgå till normalt schema för vuxna före årsskiftet.

Gradering kommer ske i respektive träningsgrupp. Prata med din tränare senast lördagen 21/11 för anmälan till gradering (efteranmälan godtas ej). 

Barn & Ungdomar som vill gradera är varmt välkomna till Träkvista dojo, lördagen den 21/11, för ett förberedande läger inför graderingarna. Återigen, extra noga med att man är fullt frisk och har rentvättad dräkt. Kom ombytt till dojo och föräldrar lämnar och hämtar utanför dojon.

Schema Förberedande graderingsträning Barn & Ungdomar Lördag 21 november  

  • Kl. 10.00-11.00 tränar ni som ska gradera till vitt bälte med gul markering och till gult bälte.
  • Kl. 11.15-12.15 tränar ni som ska gradera till gult bälte med orange markering och till orange bälte.
  • Kl. 12.30-14.00 tränar ni som ska gradera till övriga grader. 

Ni som ska gradera till övriga grader måste känna er helt säkra på de tekniker som ingår till er nästa grad och komma överens med er tränare om ni tänker komma till graderingsträningen, för i annat fall rekommenderar vi att man väntar en termin till. 

Terminens sista träning är på söndag 2020-12-13. 

Alla som kan träna är varmt välkomna! 

Tränarna och Styrelsen Ekerö Budoklubb 

Uppdaterade rekommendationer

Klubben bjuder in till komigångläger för barn 7-14 år

Höstterminsstart 24 augusti 

Nu drar vi igång höstterminen. Varmt välkomna till Ekerö Budo! 

Vi har haft genomgång med alla instruktörer för att kunna anpassa vårt schema och coronaanpassa vår verksamhet. Förutom folkhälsomyndighetens rekommendationer och de förstärkta hygienrutinerna så har vi glesat ut schemat så vi minimerar antalet personer i lokalen. 

  • Är du sjuk - stanna hemma. 
  • Alla ska vara rena och ha en nytvättad judogi/träningskläder på sig
  • Alla tvättar händerna innan träning. Handsprit finns tillgänglig i lokalen.
  • Vi ser helst att så få som möjligt som inte tränar inte vistas i lokalen/café. Hämtning och lämning får gärna ske utomhus i så stor utsträckning som möjligt. 
  • Kom gärna ombytta med överdragskläder ovanpå gi. 
  • Ha en tydligt uppmärkt vattenflaska med namn på. Förvara den på anvisad plats under träningen. Drick bara ur egen flaska. 
  • Judolokalen städas och judomattorna desinficeras regelbundet. 

Sommarträning

22.06.2020

Vi är igång igen! På tisdagar klockan 18.00 från och med imorgon 23/6 kör vi igång sommarträning i Träkvista dojo. Vi som tränar är givetvis friska, och förstärkta hygienrutiner gäller som vanligt. Läs mer om riktlinjer för vuxenträning på judo.se.

Vi är nu på väg mot slutet av denna märkliga termin och tyvärr kommer vi inte kunna genomföra någon traditionsenlig gradering som tänkt.

Hej! Vi blir starkare och starkare. Plankanutmaningen mellan Färentuna och Träkvista är uppe i över 6 minuter nu. Starkt jobbat. Imorgon torsdag är röd dag och det är ingen träning. Vi ses igen på söndag kl. 17.00 utanför Träkvista dojo eller på måndag kl. 19.00 i Färentuna.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens senaste riktlinjer som riktar sig b.la till föreningar kommer vi att senarelägga årsmötet. Styrelsen ser över möjligheterna att genomföra årsmötet på ett så säkert sätt som möjligt för våra medlemmar, antingen utomhus eller digitalt. I och med detta behöver styrelsen tid att förbereda formerna för detta. Vi...

Just nu pratar alla om Corona och det gör många oroliga.
Det är inte konstigt att bli orolig när något ovanligt händer.
Din vardag kanske inte heller är som vanligt?
Skolan kan kännas annorlunda. Kanske blir det jobbigt hemma?
Det kan hjälpa att prata med en vuxen.
Behöver DU som är under 18 år någon...

Ekerö Budoklubb ställer inte in träningarna, men vi ställer om vårt fokus till att bygga upp vår fysik och kondition till att träna utomhus. Vi samlas i dojon på Träkvista Torg eller utanför Färentuna Gymnastiksal för att sedan ta oss till olika platser där vi tränar. Fortfarande gäller att man skall vara fullt frisk för att delta i träningarna....

Svenska Judoförbundet har idag gått ut med nya riktlinjer (https://judo.se/.../med-anledning-av-utbrottet-av-coronavirus/) baserat på Regeringens och Folkhälsomyndighetens utlåtanden. Där rekommenderar man att all träning för vuxna över 40 som inte är anpassad för riskminimering skall ställas in. För barn rekommenderar dom att man följer beslut om...

Ekerö Budoklubbs styrelse har tagit beslut om att med omedelbar verkan ställa in sitt deltagande på kommande tävlingar, utbildningar och kurser. Beslutet gäller tills vidare och baserar sig på Regeringens, Folkhälsomyndighetens och Riksidrottsförbundets rekommendationer. All träning på klubben kommer att bedrivas enligt normalt schema. Tills vidare...

Då Folkhälsomyndigheten nu har höjt risken för lokal smittspridning av covid-19 (coronaviruset)
till mycket hög vill vi upprepa de allmänna råd som nu har gått ut: